Ana Komparić Devčić

Nezavisni | koalicija

Prisutnost na glasanjima

Ana Komparić Devčić
Prosjek
Najviše
37.0791245791246%
37
71.5943825414264%
72
100%
Damir Felak
Josip Borić
Branko Bačić
100