Govor

Kolega Jovanović, postoje i drugi načini da to učinite, a ne u ovome trenutku sada. Znadete i sami da postoji slijed, da postoji dnevni red, da postoji način na koji smo radili. Ja se slažem, Vlada mora odgovarati na zastupnička pitanja i ja sam im već uputio jedno pismo, jedno upozorenje da molim da se redovito odgovara na zastupnička pitanja. To je u redu što ste tražili, ali vas molim da se držite reda i da to kažete u onome trenutku kada je za to predviđeno vrijeme. Hvala vam lijepa.