Govor

Idemo sada na pitanje broj 5, zastupnik Boris Milošević, pitanje postavlja ministru pravosuđa Draženu Bošnjakoviću. Izvolite.