Govor

Hvala lijepa zastupniče Čičak na vašem pitanju. Dakle, svima nam je poznato da je zapravo rezultat klimatskih promjena, odnosno utjecaj klimatskih promjena na našu zemlju kao i na cijelu Europu i cijeli svijet itekako vidljiv. Poplave kojima smo bili, odnosno s kojima smo bili suočeni u proteklih nekoliko godina, isto tako i drugoj polovici prošle i ove godine, definitivno ukazuju na to da sustav obrane od poplava na području RH treba značajno unaprijediti. Kratkoročno box barijere koje smo izgradili na području grada Karlovca i općenito na taj način doskočili problemu i spasili barem dio kućanstava koji su proteklih desetljeća kontinuirano plavili jesu kratkoročno rješenje od kojeg jednostavno mi moramo napraviti iskorak dalje. Kako i na koji način, ja sam siguran da je riječ o problemu kojim se treba baviti ne samo ova Vlada nego i svaka sljedeća Vlada u RH. Riječ je o izgradnji dugoročnog, odnosno dugotrajnog sustava obrane od poplava i on sam po sebi pretpostavlja čitav niz procesa, odnosno realizaciju čitavog niza projekata. Jedan od njih definitivno je projekt Račinovci-Nova Gradiška. Riječ je o 172km izgradnje lijevo ovalnih nasipa u području rijeke Save. I u tom kontekstu radovi za započeli već u 5. mjesecu prošle godine 2017. na 16km ovog nasipa. U lipnju ove godine potpisani su ugovori i očekuje se početak radova na daljnjih 30km. Ovi radovi, odnosno ovaj projekt svojim značajem, odnosno financijskom konstrukcijom na razini je 49 milijuna eura od čega bi 42 milijuna eura trebala ići iz sredstava EU. Međutim znatno veći projekt svojim opsegom ali i obuhvatom broja stanovnika koji se na taj način brane jeste projekt obrane od zaštite od poplava, odnosno projekt zaštite od poplava na području rijeke Kupe. Ono što je svakako, valja naglasiti jeste činjenica da je od 4. rujna ove godine u javnoj raspravi Zakon o projektu zaštite od poplava na području rijeke Kupe. Vrijednost tog projekta je 900 milijuna kuna. I ovim projektom želimo trajno riješiti problem plavljenja na području triju naših županija, manjim dijelom Zagrebačke županije, međutim znatno većim dijelom Karlovačke županije, odnosno Sisačko-moslavačke županije. Pred ovim projektom, odnosno u realizaciji ovog projekta suočavamo se sa oko 15 tisuća čestica čije imovinsko-pravne odnose, odnosno na kojima imovinsko pravne odnose treba razriješiti upravo zbog toga u javnoj raspravi je ovaj zakon koji će omogućiti znatno bržu reakciju. Nadam se da će taj zakon dobiti potporu cjelokupne javnosti pa na kraju i Hrvatskog sabora i da ćemo konačno akcijom u ovom smjeru, stanovništvo kao što sam rekao ove tri županije, preko 23 tisuće stanovnika trajno zaštiti od poplava. Dakle to su neki ključni programi, odnosno projekti koji su u fazi realizacije. Vjerujemo da ćemo na taj način pokriti ona najugroženija područja. Međutim, još jednom naglašavam, ovdje je riječ o operativnom programu konkurentnosti i kohezija, 2014., 2020. sa realizacijom radova do 2023. godine. Sa ovakvim projektima i ovakvim programima treba nastaviti i dalje i vjerujemo da zato svi u ovoj sabornici imaju sluha i da ćemo dobiti potporu cijelog Hrvatskog sabora za ovaj zakon koji sam vam rekao. Hvala lijepo.